थ्रेडेड मेकानिकल टी

छोटो विवरण:

थ्रेडेड मेकानिकल टी

बाह्य इन्टरफेस उत्पादन सीधा पाइपको बीचमा खोलिएपछि शाखा पाइपको काठी आकारको विभाजन कनेक्टरको लागि प्रयोग गरिन्छ, र शाखा पाइप थ्रेडेड जडान हुन्छ।


 • आकार दायरा:१"–१०"(DN25-DN250)
 • 1"– 10"(DN25-DN250) डिजाइन मानकहरू:ISO6182, AWWA C606, GB 5135.11
 • जडान मानक:ASME B36.10, ASTM A53-A53M, ISO 4200
 • कामको दबाब:175PSI-300PSI
 • उत्पादन विवरण

  उत्पादन ट्यागहरू

  नाममात्र आकार
  mm/in
  पाइप OD
  mm
  कामको दबाब
  PSI/Mpa
  होल डिया
  mm/in
  आयाम मिमी बोल्ट साइज प्रमाणपत्र
  Φ L K H NO.-साइज मिमी
  50X25/2X1 ६०.३X३३.७ ३००/२.०७ ३८/१.५० 75 ११६ 58 72 M10x55 एफएम उल
  ५०X३२/२X१¼ ६०.३X४२.४ ३००/२.०७ ५१/२.०० 75 ११६ 63 75 M10x55 एफएम उल
  50X40/2X1½ ६०.३X४८.३ ३००/२.०७ ५१/२.०० 75 ११६ 68 75 M10x55 एफएम उल
  65X32/2½X1 ७३.०X३३.७ ३००/२.०७ ३८/१.५० 92 १२८ 68 83 M10x60 एफएम उल
  65X32/2½X1¼ ७३.०X४२.४ ३००/२.०७ ५१/२.०० 92 १२८ 76 72 M10x60 एफएम उल
  65X40/2½X1½ ७३.०X४८.३ ३००/२.०७ ५१/२.०० 92 १२८ 76 83 M10x60 एफएम उल
  65X32/2½X1 ७६.१X३३.७ ३००/२.०७ ३८/१.५० 92 १२८ 68 83 M10x60 एफएम उल
  65X32/3ODX1¼ ७६.१X४२.४ ३००/२.०७ ५१/२.०० 96 १२८ 76 83 M10x60 एफएम उल
  65X40/3ODX1½ ७६.१X४८.३ ३००/२.०७ ५१/२.०० 96 १२८ 76 83 M10x60 एफएम उल
  80X25/3X1 ८८.९X३३.७ ३००/२.०७ ३८/१.५० १०८ १५१ 78 74 M12X65 एफएम उल
  80X32/3X1¼ ८८.९X४२.४ ३००/२.०७ ५१/२.०० १०८ १५१ 78 86 M12X65 एफएम उल
  80X40/3X1½ ८८.९X४८.३ ३००/२.०७ ५१/२.०० १०८ १५१ 78 86 M12X65 एफएम उल
  80X50/3X2 ८८.९X६०.३ ३००/२.०७ ६४/२.५० १०८ १५१ 78 १०१ M12X65 एफएम उल
  100X25/4¼ODX1 108.0X33.7 ३००/२.०७ ३८/१.५० 130 १७५ 86 76 M12X70 एफएम उल
  100X32/4¼ODX1¼ 108.0X42.4 ३००/२.०७ ५१/२.०० 130 १७५ 92 89 M12X70 एफएम उल
  100X40/4¼ODX1½ 108.0X48.3 ३००/२.०७ ५१/२.०० 130 १७५ 92 89 M12X70 एफएम उल
  100X50/4¼ODX2 108.0X60.3 ३००/२.०७ ६४/२.५० 130 १७५ 96 १०५ M12X70 एफएम उल
  100X65/4¼ODX2½ 108.0X73.0 ३००/२.०७ ७०/२.७५ 130 १७५ 98 ११० M12X70 एफएम उल
  100X65/4¼ODX3OD 108.0X76.1 ३००/२.०७ ७०/२.७५ 130 १७५ 98 ११० M12X70 एफएम उल
  100X80/4¼ODX3 108.0X88.9 ३००/२.०७ ८९/३.५० 130 १७५ 98 १२४ M12X70 एफएम उल
  100X25/4X1 114.3X33.7 ३००/२.०७ ३८/१.५० १३६ १८३ 88 76 M12X75 एफएम उल
  100X32/4X1¼ 114.3X42.4 ३००/२.०७ ५१/२.०० १३६ १८३ 94 89 M12X75 एफएम उल
  100X40/4X1½ 114.3X48.3 ३००/२.०७ ५१/२.०० १३६ १८३ 94 89 M12X75 एफएम उल
  100X50/4X2 114.3X60.3 ३००/२.०७ ६४/२.५० १३६ १८३ 98 १०५ M12X75 एफएम उल
  100X65/4X2½ 114.3X73.0 ३००/२.०७ ७०/२.७५ १३६ १८३ १०० ११० M12X75 एफएम उल
  100X65/4X3OD 114.3X76.1 ३००/२.०७ ७०/२.७५ १३६ १८३ १०० ११० M12X75 एफएम उल
  100X80/4X3 114.3X88.9 ३००/२.०७ ८९/३.५० १३६ १८३ १०० १२४ M12X75 एफएम उल
  125X32/5¼ODX1 १३३.०X३३.७ ३००/२.०७ ३८/१.५० १५७ २१२ १०० 80 M12X75 एफएम उल
  125X32/5¼ODX1¼ १३३.०X४२.४ ३००/२.०७ ५१/२.०० १५८ २१२ १०० 93 M12X75 एफएम उल
  125X40/5¼ODX1½ १३३.०X४८.३ ३००/२.०७ ५१/२.०० १५९ २१२ १०० 93 M12X75 एफएम उल
  125X50/5¼ODX2 133.0X60.3 ३००/२.०७ ६४/२.५० 160 २१२ १०४ १०५ M12X75 एफएम उल
  125X65/5¼ODX3OD १३३.०X७६.१ ३००/२.०७ ७०/२.७५ १६१ २१२ १०४ ११२ M12X75 एफएम उल
  125X80/5¼ODX3 १३३.०X८८.९ ३००/२.०७ ८९/३.५० १६२ २१२ १०७ १३१ M12X75 एफएम उल
  125X32/5½ODX1 १३९.७X३३.७ ३००/२.०७ ३८/१.५० १६४ 219 १०३ 80 M16X80 एफएम उल
  125X32/5½ODX1¼ १३९.७X४२.४ ३००/२.०७ ५१/२.०० १६४ 219 १०३ 93 M16X80 एफएम उल
  125X40/5½ODX1½ १३९.७X४८.३ ३००/२.०७ ५१/२.०० १६४ 219 १०३ 93 M16X80 एफएम उल
  125X50/5½ODX2 १३९.७X६०.३ ३००/२.०७ ६४/२.५० १६४ 219 १०७ १०५ M16X80 एफएम उल
  125X65/5½ODX3OD १३९.७X७६.१ ३००/२.०७ ७०/२.७५ १६४ 219 १०७ ११२ M16X80 एफएम उल
  125X80/5½ODX3 १३९.७X८८.९ ३००/२.०७ ८९/३.५० १६४ 219 ११० १३१ M16X80 एफएम उल
  125X32/5X1 141.3X33.7 ३००/२.०७ ३८/१.५० १६४ 219 १०३ 80 M16X80 एफएम उल
  125X32/5X1¼ 141.3X42.4 ३००/२.०७ ५१/२.०० १६४ 219 १०३ 93 M16X80 एफएम उल
  125X40/5X1½ 141.3X48.3 ३००/२.०७ ५१/२.०० १६४ 219 १०३ 93 M16X80 एफएम उल
  125X50/5X2 141.3X60.3 ३००/२.०७ ६४/२.५० १६४ 219 १०७ १०५ M16X80 एफएम उल
  125X65/5X3OD 141.3X76.1 ३००/२.०७ ७०/२.७५ १६४ 219 १०७ ११२ M16X80 एफएम उल
  125X80/5X3 141.3X88.9 ३००/२.०७ ८९/३.५० १६४ 219 ११० १३१ M16X80 एफएम उल
  150X25/6¼ODX1 १५९.०X३३.७ ३००/२.०७ ३८/१.५० १९० २४५ ११६ 80 M16X90 एफएम उल
  150X32/6¼ODX1¼ १५९.०X४२.४ ३००/२.०७ ५१/२.०० १९० २४५ १२० 90 M16X90 एफएम उल
  150X40/6¼ODX1½ १५९.०X४८.३ ३००/२.०७ ५१/२.०० १९० २४५ १२० 90 M16X90 एफएम उल
  150X50/6¼ODX2 १५९.०X६०.३ ३००/२.०७ ६४/२.५० १९० २४५ १२३ १०५ M16X90 एफएम उल
  150X65/6¼ODX3OD १५९.०X७६.१ ३००/२.०७ ७०/२.७५ १९० २४५ १२३ ११० M16X90 एफएम उल
  150X80/6¼ODX3 १५९.०X८८.९ ३००/२.०७ ८९/३.५० १९० २४५ १२३ 130 M16X90 एफएम उल
  150X25/6½ODX1 165.1X33.7 ३००/२.०७ ३८/१.५० १९० २४५ ११६ 80 M16X90 एफएम उल
  150X32/6½ODX1¼ 165.1X42.4 ३००/२.०७ ५१/२.०० १९० २४५ १२० 90 M16X90 एफएम उल
  150X40/6½ODX1½ 165.1X48.3 ३००/२.०७ ५१/२.०० १९० २४५ १२० 90 M16X90 एफएम उल
  150X50/6½ODX2 165.1X60.3 ३००/२.०७ ६४/२.५० १९० २४५ १२३ १०५ M16X90 एफएम उल
  150X65/6½ODX3OD 165.1X76.1 ३००/२.०७ ७०/२.७५ १९० २४५ १२३ ११० M16X90 एफएम उल
  150X80/6½ODX3 165.1X88.9 ३००/२.०७ ८९/३.५० १९० २४५ १२३ 130 M16X90 एफएम उल
  150X32/6X1 168.3X33.7 ३००/२.०७ ३८/१.५० १९२ २५० ११७ 80 M16X90 एफएम उल
  150X32/6X1¼ 168.3X42.4 ३००/२.०७ ५१/२.०० १९२ २५० १२१ 90 M16X90 एफएम उल
  150X40/6X1½ 168.3X48.3 ३००/२.०७ ५१/२.०० १९२ २५० १२१ 90 M16X90 एफएम उल
  150X50/6X2 168.3X60.3 ३००/२.०७ ६४/२.५० १९२ २५० १२४ १०५ M16X90 एफएम उल
  150X65/6X2½ 168.3X73.0 ३००/२.०७ ७०/२.७५ १९२ २५० १२४ ११० M16X90 एफएम उल
  150X65/6X3OD 168.3X76.1 ३००/२.०७ ७०/२.७५ १९२ २५० १२४ ११० M16X90 एफएम उल
  150X80/6X3 168.3X88.9 ३००/२.०७ ८९/३.५० १९२ २५० १२४ 130 M16X90 एफएम उल
  200X50/8X1 219.1X33.7 ३००/२.०७ ३८/१.५० २४० ३०२ १४० 80 M16X100 एफएम उल
  200X50/8X1¼ 219.1X42.4 ३००/२.०७ ५१/२.०० २४० ३०२ १४२ 92 M16X100 एफएम उल
  200X50/8X1½ 219.1X48.3 ३००/२.०७ ५१/२.०० २४० ३०२ १४२ 92 M16X100 एफएम उल
  200X50/8X2 219.1X60.3 ३००/२.०७ ६४/२.५० २४० ३०२ १५० १०५ M16X100 एफएम उल
  200X65/8X3OD 219.1X76.1 ३००/२.०७ ७०/२.७५ २४० ३०२ १५० ११५ M16X100 एफएम उल
  200X80/8X3 219.1X88.9 ३००/२.०७ ८९/३.५० २४० ३०२ १५० १३४ M16X100 एफएम उल
  200X100/8X4 219.1X114.3 ३००/२.०७ 114/4.50 २४६ ३०२ १५८ १६७ M16X100 एफएम उल

  हाम्रो उद्यम "गुणवत्ता फर्मको जीवन हुन सक्छ, र स्थिति यसको आत्मा हुन सक्छ" को आधारभूत सिद्धान्तमा अडिग छ, चीन FM/UL स्वीकृत थ्रेडेड डक्टाइल आइरन मेकानिकल टी पाइप फिटिंगको लागि कारखाना मूल्यको लागि, हाम्रो सहायता अवधारणा इमानदारी हो, आक्रामक, यथार्थवादी र नवीनता।तपाईंको सबै मार्गदर्शनको साथ, हामी धेरै राम्रो विकास गर्न जाँदैछौं।

  चीन मेकानिकल टी भिक्टोलिक, ग्रूभेड फिटिङ्सको लागि कारखाना मूल्य, एक अनुभवी कारखानाको रूपमा हामी अनुकूलित अर्डर पनि स्वीकार गर्छौं र यसलाई तपाईंको तस्वीर वा नमूना निर्दिष्ट स्पेसिफिकेशन र ग्राहक डिजाइन प्याकिङ जस्तै बनाउँछौं।कम्पनीको मुख्य लक्ष्य भनेको सबै ग्राहकहरूलाई सन्तोषजनक सम्झना बाँच्नु र दीर्घकालीन विन-विन व्यापार सम्बन्ध स्थापना गर्नु हो।थप जानकारीको लागि, हामीलाई सम्पर्क गर्न नबिर्सनुहोस्।र यदि तपाइँ हाम्रो कार्यालयमा व्यक्तिगत रूपमा भेट्न चाहनुहुन्छ भने यो हाम्रो ठूलो खुशी हो।

  हाम्रो उद्यम "गुणवत्ता फर्मको जीवन हुन सक्छ, र स्थिति यसको आत्मा हुन सक्छ" को आधारभूत सिद्धान्तमा अडिग छ, चीन FM/UL स्वीकृत थ्रेडेड डक्टाइल आइरन मेकानिकल टी पाइप फिटिंगको लागि कारखाना मूल्यको लागि, हाम्रो सहायता अवधारणा इमानदारी हो, आक्रामक, यथार्थवादी र नवीनता।तपाईंको सबै मार्गदर्शनको साथ, हामी धेरै राम्रो विकास गर्न जाँदैछौं।

  चीन मेकानिकल टी भिक्टोलिक, ग्रूभेड फिटिङ्सको लागि कारखाना मूल्य, एक अनुभवी कारखानाको रूपमा हामी अनुकूलित अर्डर पनि स्वीकार गर्छौं र यसलाई तपाईंको तस्वीर वा नमूना निर्दिष्ट स्पेसिफिकेशन र ग्राहक डिजाइन प्याकिङ जस्तै बनाउँछौं।कम्पनीको मुख्य लक्ष्य भनेको सबै ग्राहकहरूलाई सन्तोषजनक सम्झना बाँच्नु र दीर्घकालीन विन-विन व्यापार सम्बन्ध स्थापना गर्नु हो।थप जानकारीको लागि, हामीलाई सम्पर्क गर्न नबिर्सनुहोस्।र यदि तपाइँ हाम्रो कार्यालयमा व्यक्तिगत रूपमा भेट्न चाहनुहुन्छ भने यो हाम्रो ठूलो खुशी हो।


 • अघिल्लो:
 • अर्को:

 • यहाँ आफ्नो सन्देश लेख्नुहोस् र हामीलाई पठाउनुहोस्